Nieuwsbrief niet leesbaar? Ga naar http://www.kafkabrigade.nl/nieuwsbrief/nummer-13-5-oktober-2018

^c() Nieuwsbrief Nummer 13 - 5 november 2018 - Bureaucratie in het theater

Beste lezer,

Meer en meer staan algoritmen, kunstmatige intelligentie en big data centraal in de discussie over overheid en innovatie. Maar te weinig gaat het gesprek over wat de digitalisering van de overheid hier en nu betekent en welke problemen dat oplevert voor echte mensen. Je hoeft maar aan een bureaucratie te denken om te weten dat veel intelligentie en veel data hoeft niet leiden tot snuggere uitkomsten. Daarom schreef Arjan Widlak daarom aan de vooravond van de bijeenkomst "Computer says no!" van iBestuur een artikel daarover, dat recent ook in het magazine verscheen. 

Het zal ook de boodschap van Stichting Kafkabrigade zijn in de paneldiscussie vandaag op het Gebruiker Centraal Festival vandaag (podium Paars 11:45). Die boodschap komt steeds beter over. Gelukkig mogen we dan ook steeds vaker toelichten wat we daaraan kunnen doen in workshops en trainingen aan de hand van casus van echte mensen. En in onderzoek van derden. Daarom waren we recent op bezoek bij de Algemene Rekenkamer en de Raad van State.

Dat neemt niet weg dat problemen van burgers die het gevolg zijn van hoe de bureaucratische cloud is ingericht nog altijd niet structureel onderzocht worden. In de reactie van de regering op het ongevraagde advies van de Raad van State komt naar voren dat burgers fouten in de registratie van de overheid kunnen melden, maar niet dat burgers er straks op mogen rekenen dat onrechte gevolgen ook hersteld kunnen worden.

In deze nieuwsbrief:

Bureaucratie in het theater: "Het Laatste Gesprek"

Wat gebeurt er precies wanneer twee mensen tegenover elkaar zitten en de een beslist over de ander? Gehring & Ketelaar zijn in voorbereiding van de voorstelling "Het Laatste Gesprek". Op enkele voorstellingen volgt een verdiepingsgesprek over bureaucratie verzorgd door Stichting Kafkabrigade.

Het Laatste GesprekDonderdag 8 november organiseren Gehring & Ketelaars een gratis inspiratiemiddag ter voorbereiding op de voorstelling "Het laatste gesprek", waarin ze de verhouding tussen ambtenaar en cliënt onder de loep nemen. Ze spelen korte try-outs van scenes uit de voorstelling en vertellen over de totstandkoming. Als Kafkabrigade oefenen we het verdiepingsgesprek dat aan enkele voorstellingen zal worden toegevoegd.

Op 13 december, 20 februari en 19 maart volgt op de voorstelling een verdiepingsgesprek over bureaucratie onder leiding van Arjan Widlak van Stichting Kafkabrigade. En ook op de inspiratiemiddag donderdag 8 november kunt u aanwezig zijn. (Als u snel bent, want er zijn slechts 40 plaatsen.)

Inspiratiemiddag Het Laatste Gesprek »

Algemene Rekenkamer start vervolgonderzoek basisregistraties

Stichting Kafkabrigade, de Nationale Ombudsman en recente de Raad van State wijzen op problemen in het stelsel van basisregistraties en eerdere aanbevelingen van de Rekenkamer werden niet opgevolgd. Tijd voor nader onderzoek. 

In 2014 deed de Algemene Rekenkamer een eerder onderzoek gedaan naar het stelsel van basisregistraties. Aanbevelingen in dat onderzoek, zoals een gezaghebbend meldpunt zijn niet opgevolgd. Hoewel er geen meldpunt is en problemen niet van overheidswege worden onderzocht liggen er volgens Stichting Kafkabrigade structurele oorzaken onder soms extreme incidenten die we in de media terugzien. Stichting Kafkabrigade heeft met eigen onderzoek enkele van deze structurele problemen benoemd (paper: The Digital Cage, boek: De Digitale Kooi, publiekssamenvatting: Wat is de digitale kooi). Maar meer onderzoek is nodig. Steeds vaker blijkt dat we veel beter moeten begrijpen wat de structurele problemen zijn.

Kafkabrigade in het Financieele Dagblad

Het Financieele Dagblad heeft een nieuwe weekend bijlage: Futures. Daarin verkent het FD vergezichten op samenleving en technologie. Hoe de digitalisering de overheid verandert en hoe burgers dit merken, dat verkent Arjan Widlak van Stichting Kafkabrigade in dit nieuwe katern.

Kafkabrigade in FD en iBestuurDe digitalisering verandert ook de overheid en daarmee de samenleving. Dat maakt niet alles als vanzelf makkelijker voor de burger en goedkoper voor ons allemaal. Technologie is niet neutraal en de burger staat niet als vanzelf centraal in dit proces. Hoe burgers merken dat de overheid digitaliseert, laat zien wat de ethische vraagstukken zijn die deze transformatie opwerpt. Volg het elke week in de zaterdageditie van het FD.

Digitaal Verdwaald in FD »

Hoofdstuk 3 van De Digitale Kooi als audioboek

De Digitale KooiDe Digitale Kooi is het boek dat de Stichting Kafkabrigade eerder dit jaar publiceerde over de onbedoelde gevolgen van informatie-uitwisseling bij de overheid. Eerder waren de hoofdstukken 1 en 2 te beluisteren als audioboek, vandaag is ook hoofdstuk 3 beschikbaar om te luisteren: bureaucratie en de studie van haar disfuncties.

Digitale Kooi als audioboek »

De Kafkabrigade

De Kafkabrigade is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie opgericht om onnodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken.

Contact

De Kafkabrigade
T  +316 12 45 80 87
E  info@kafkabrigade.nl
W  www.kafkabrigade.nl
T  @kafkabrigade

Voeg ons toe aan uw adresboek

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig om je te attenderen op nieuws en projecten van De Kafkabrigade.

Op de site vind je meer over de nieuwsbrief.

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van en hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar: kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.